VYCHÁZKA DO ZAHRADY

V úterý 14. 5. 2024 vyrážíme do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Venkovní expozice zahrady má plochu 1,5 ha a vstup je zdarma. Do skleníků se sbírkami tropických a subtropických druhů je vstupné 60 Kč.

Sraz na vrátnici v 15:30 hodin, návrat do 18:30 hodin.