Mikrogalerie

Mikrogalerie Klášterského je malý výstavní prostor při hlavním vstupu DM. Podmínkou vystavování je pouze charakter tvorby – plochá závěsná díla. Pokud máte zájem zde vystavovat, neváhejte kontaktovat Tomáše Kadlece a domluvte si termín své výstavy!

kadlec.dmklast@seznam.cz

USKUTEČNĚNÉ VÝSTAVY

2/5 2024
7,5 HERTZE

Výstava se zabývá fenoménem hypnagogických a hypnopomických stavů. Obrazy vznikaly na základě odpovědí z ankety, která se snažila zjistit, jak jsou tyto pojmy ve společnosti rozšířené. Pro tvorbu byl použit pastel, akryl a stříbrné plátky. Ke každému dílu je přiložena jeho inspirace – neupravená odpověď z ankety.


31/1 2024
VOJTĚCH ZEZULA

První autorská výstava fotografa Vojtěcha Zezuly, studenta SŠ Charbulova Brno, oboru fotograf. Tématem výstavy jsou zvířata žijící v Brně a jeho okolí. Jedná se o lokality ZOO Brno, Lom Hády v Líšni a Tasov.


14/12 2023
OHLÉDNUTÍ OBRAZEM

Fotoreport ze soutěže Nejhezčí vánoční výzdoba pokoje 2023, která byla vyhlášena 7. listopadu. Hodnocení proběhlo 7. prosince, vyhlášení výsledků 13. prosince na vánočním večírku.


17/4 2023
STARÝ KOMÁROV

Komárov 19. a 20. století na starých pohlednicích a fotografiích aneb cesta z půvabné zemědělské obce nedaleko Brna k „průmyslové zóně“ Brna.


1/2 2023
OHLÉDNUTÍ OBRAZEM

Fotoreport ze soutěže Nejhezčí vánoční výzdoba pokoje, která byla vyhlášena v listopadu minulého roku. Hodnocení proběhlo 12. 12. 2022, vyhlášení výsledků 14. 12. 2022 na vánočním večírku.


1/12 2022
MÚZOU BYLA LÁSKA (A JÁ),
DĚTI, AURA

instagram.com/urbanova.x
instagram.com/photozemankova
instagram.com/cajnahlavaku

Tři tematické série, které představují fotografii jako vizualizaci textu, dokument či dojem ze setkání.


2/5 – 30/6 2022
MARIE VÁVROVÁ

Svitek je pro mne obrazová plocha, ve které se snažím propojit klasické vnímání evropské krajinomalby s tradičním asijským pojetím. Hora se stává pomyslným bodem, který je nutno překonat, aby oko uvidělo dál.


31/1 – 28/4 2021
JIŘÍ ZIMČÍK

S tvorbou komiksového kreslíře a výtvarníka Jiřího Zimčíka se můžete seznámit nejenom na výstavě v naší Mikrogalerii Klášterského. Jeho nejnovější dílo zdobí 6. patro DM! Vystavená díla jsou výběr z titulků pro ČT Brno (pořad Na houby a Rajské zahrady II).


29/11 2021 – 26/1 2022
IGOR ACID BURCEV

Je to vážně tak jednoduché? Vezmete si papír a propisku. Zadíváte se upřeně před sebe a chvíli přestanete vnímat běžným způsobem. Objevíte zcela jiný svět, který zaznamenáte. Další fází procesu je skenování a práce v grafickém programu, který vám umožní pokrýt váš digitální dokument pestrou škálou barev. Ano, je to vážně tak jednoduché…


29/11 2021 – 26/1 2022
IGOR ACID BURCEV

Je to vážně tak jednoduché? Vezmete si papír a propisku. Zadíváte se upřeně před sebe a chvíli přestanete vnímat běžným způsobem. Objevíte zcela jiný svět, který zaznamenáte. Další fází procesu je skenování a práce v grafickém programu, který vám umožní pokrýt váš digitální dokument pestrou škálou barev. Ano, je to vážně tak jednoduché…