Mikrogalerie

Mikrogalerie Klášterského je malý výstavní prostor při hlavním vstupu DM. Podmínkou vystavování je pouze charakter tvorby – plochá závěsná díla. Pokud máte zájem zde vystavovat, neváhejte kontaktovat Tomáše Kadlece a domluvte si termín své výstavy!

kadlec.dmklast@seznam.cz

USKUTEČNĚNÉ VÝSTAVY

17/4 2023
STARÝ KOMÁROV

Komárov 19. a 20. století na starých pohlednicích a fotografiích aneb cesta z půvabné zemědělské obce nedaleko Brna k „průmyslové zóně“ Brna.

1/2 2023
OHLÉDNUTÍ OBRAZEM

Fotoreport ze soutěže Nejhezčí vánoční výzdoba pokoje, která byla vyhlášena v listopadu minulého roku. Hodnocení proběhlo 12. 12. 2022, vyhlášení výsledků 14. 12. 2022 na vánočním večírku.

1/12 2022
MÚZOU BYLA LÁSKA (A JÁ),
DĚTI, AURA

instagram.com/urbanova.x
instagram.com/photozemankova
instagram.com/cajnahlavaku

Tři tematické série, které představují fotografii jako vizualizaci textu, dokument či dojem ze setkání.

2/5 – 30/6 2022
MARIE VÁVROVÁ

Svitek je pro mne obrazová plocha, ve které se snažím propojit klasické vnímání evropské krajinomalby s tradičním asijským pojetím. Hora se stává pomyslným bodem, který je nutno překonat, aby oko uvidělo dál.

31/1 – 28/4 2021
JIŘÍ ZIMČÍK

S tvorbou komiksového kreslíře a výtvarníka Jiřího Zimčíka se můžete seznámit nejenom na výstavě v naší Mikrogalerii Klášterského. Jeho nejnovější dílo zdobí 6. patro domova mládeže! Vystavená díla jsou výběr z titulků pro ČT Brno (pořad Na houby a Rajské zahrady II).

29/11 2021 – 26/1 2022
IGOR ACID BURCEV

Je to vážně tak jednoduché? Vezmete si papír a propisku. Zadíváte se upřeně před sebe a chvíli přestanete vnímat běžným způsobem. Objevíte zcela jiný svět, který zaznamenáte. Další fází procesu je skenování a práce v grafickém programu, který vám umožní pokrýt váš digitální dokument pestrou škálou barev. Ano, je to vážně tak jednoduché…

29/11 2021 – 26/1 2022
IGOR ACID BURCEV

Je to vážně tak jednoduché? Vezmete si papír a propisku. Zadíváte se upřeně před sebe a chvíli přestanete vnímat běžným způsobem. Objevíte zcela jiný svět, který zaznamenáte. Další fází procesu je skenování a práce v grafickém programu, který vám umožní pokrýt váš digitální dokument pestrou škálou barev. Ano, je to vážně tak jednoduché…