Schránka důvěry

Nebojte se využít naší schránku důvěry.
Jsme tady od toho, abychom vám pomohli.

Na tento e-mail můžete posílat své dotazy směrem k vedení, vychovatelům i metodikovi prevence. Slouží také pro stížnosti, zejména by však měla pomoci řešit problémy, se kterými potřebujete poradit.

METODIK PREVENCE
Mgr. Michal Boubelík
boubelik.dmklast@seznam.cz

Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.