Schránka důvěry

Nebojte se využít naší schránku důvěry:

schrankaduvery.dmklast@seznam.cz

Sem můžete vkládat své dotazy směrem k vedení, vychovatelům i metodikovi prevence*. Slouží také pro stížnosti, zejména by však měla pomoci řešit problémy, se kterými potřebujete poradit.

Jsme tady od toho, abychom vám pomohli.

* Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.