Prohlášení o přístupnosti

Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, p.o. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto webovou stránku.

STAV SOULADU
Tato webová stránka je plně v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4. 9. 2019.
Prohlášení bylo revidováno dne 16. 7. 2021.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Zpětnou vazbu a veškeré informace poskytne manažer kvality DM Tomáš Kadlec (e-mail: kadlec.dmklast@seznam.cz, tel.: 702243928) nebo na adrese Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, p.o., Klášterského 4, 617 00, Brno.

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA
Zřizovatelem organizace, na kterého se můžete obrátit je Odbor školství Jihomoravského kraje (adresa: Cejl 73, 601 82 Brno, e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz).