Volnočasové aktivity

Pestrá nabídka volnočasových aktivit zahrnuje kroužky organizované vychovateli (divadelní kroužek, kondiční cvičení, aerobic, keramika) a jednorázové aktivity (lezecká stěna, paint ball, laser game). Žákům a studentům vytváříme odpovídající podmínky k samostatným relaxačním aktivitám. Využít lze půjčovnu sportovního vybavení a knihovnu. Ti, kteří potřebují studijní podporu, si mohou nastavit individuální plán doučování. Kulturní život obohacuje „Klub K4” příležitostnými přednáškami, besedami i komorními koncerty a samozřejmě i představeními našeho divadelního kroužku. V domově působí také šachový klub úspěšně hrající městský přebor.

PŮJČOVNY

Koloběžky a stolní tenis
sborovna
půjčuje služba ve sborovně

Stolní hry
vychovatelna 10. patro
vedoucí: L. Komínková

Knihovna
přízemí
vedoucí: J. Svobodová,
D. Hubáčková

Sportovní vybavení
vychovatelna 5. patro
vedoucí: T. Brückner

Akustické kytary
vychovatelna 3. patro
vedoucí: M. Šidlejová

RELAXAČNÍ AKTIVITY

Kulečník
11. patro

Klavír
9. patro

Stolní fotbal
3. a 6. patro

Stolní tenis
klubovna v přízemí

Boxovací pytel
5. patro

Posilovna
suterén

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

JEDNORÁZOVÉ

Jedná se například o návštěvy divadel, exkurze a poznávání města Brna (zajišťuje M. Špinarová) apod. Členové Asociace středoškolských klubů se mohou účastnit akcí jako plavání, motokáry, lezecká stěna, bowling, jump park, laser game, paint ball apod. (zajištuje T. Brückner).

DLOUHODOBÉ

Fotbal (vedoucí: T. Brückner), Posilovna (vedoucí: M. Pešková), Kondiční běh pro začátečníky, Kondiční cvičení, Aerobic, Keramika (vedoucí: M. Veselá), Mozaika (vedoucí: V. Zajíčková), Textilní techniky, Výtvarná dílna (vedoucí: M. Vávrová), Šití (vedoucí: H. Pristašová), Šachy, Divadelní kroužek (vedoucí: T. Dorazil), Psychohry (vedoucí: M. Šidlejová).

STUDIJNÍ PODPORA

Český jazyk (vedoucí: M. Špinarová, Z. Holubová), Angličtina (vedoucí: D. Hubáčková), Matematika (vedoucí: T. Pásek).

Vychovatelé, vedoucí jednotlivých volnočasových aktivit vás budou o zahájení činnosti informovat.