Volnočasové aktivity

Pestrá nabídka volnočasových aktivit zahrnuje kroužky organizované vychovateli a jednorázové aktivity. Žákům a studentům vytváříme odpovídající podmínky k samostatným relaxačním aktivitám. Využít lze půjčovnu sportovního vybavení a knihovnu. Ti, kteří potřebují studijní podporu, si mohou nastavit individuální plán doučování. Kulturní život obohacuje „Klub K4” příležitostnými přednáškami, besedami i komorními koncerty a samozřejmě i představeními našeho divadelního kroužku. V domově působí také šachový klub úspěšně hrající městský přebor.

PŮJČOVNY

Koloběžky a stolní tenis
sborovna
půjčuje služba ve sborovně

Stolní hry
10. patro, vychovatelna
vedoucí J. Svobodová

Knihovna
3. patro
vedoucí J. Svobodová
A. Tinková, D. Hubáčková

Sportovní vybavení
3. patro, vychovatelna
vedoucí M. Šidlejová

Akustické kytary
3. patro, vychovatelna
vedoucí M. Šidlejová

Deskové hry
3. patro, vychovatelna
vedoucí J. Svobodová

RELAXAČNÍ AKTIVITY

Kulečník
11. patro

Klavír
9. patro

Stolní fotbal
6. patro

Stolní tenis
klubovna v přízemí

Boxovací pytel
5. patro

Posilovna
suterén

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Návštěvy divadel
zajišťuje T. Dorazil

ASK ČR
zajišťuje V. Filipová

Návštěvy výstav
zajišťuje M. Vávrová

Přednášky v klubu
zajišťuje A. Tinková

Kondiční posilování
vedoucí M. Pešková a M. Boubelík

Výtvarná dílna
vedoucí M. Vávrová

Keramika
vedoucí G. Procházková

Šachy
vedoucí T. Dorazil

Multimediální klub
vedoucí O. Klus

Filmový klub
vedoucí M. Boubelík

Psychohry
vedoucí M. Šidlejová

Kondiční cvičení
vedoucí M. Šidlejová

Šicí dílna
vedoucí H. Pristašová

Šperkařská dílna
vedoucí G. Procházková

Dramatický kroužek
vedoucí T. Dorazil

Finanční gramotnost
vedoucí O. Klus

Čtenářský klub
vedoucí A. Tinková

Poznávání města Brna
vedoucí H. Halvová

STUDIJNÍ PODPORA

Český jazyk
zajišťuje M. Špinarová

Angličtina
zajišťuje D. Hubáčková

Příprava na výuku
zajišťuje T. Pásek

Matematika
zajišťuje T. Pásek

Dějiny výtvarné kultury
zajišťuje M. Vávrová

PC podpora
zajišťuje P. Motlíčková

Vychovatelé, vedoucí jednotlivých volnočasových aktivit vás budou o zahájení činnosti informovat.