Volnočasové aktivity

Pestrá nabídka volnočasových aktivit zahrnuje kroužky organizované vychovateli (divadelní kroužek, kondiční cvičení, aerobic, keramika) a jednorázové aktivity. Žákům a studentům vytváříme odpovídající podmínky k samostatným relaxačním aktivitám. Využít lze půjčovnu sportovního vybavení a knihovnu. Ti, kteří potřebují studijní podporu, si mohou nastavit individuální plán doučování. Kulturní život obohacuje „Klub K4” příležitostnými přednáškami, besedami i komorními koncerty a samozřejmě i představeními našeho divadelního kroužku. V domově působí také šachový klub úspěšně hrající městský přebor.

PŮJČOVNY

Koloběžky a stolní tenis
sborovna
půjčuje služba ve sborovně

Stolní hry
10. patro, vychovatelna
vedoucí: J. Svobodová

Knihovna
3. patro
vedoucí: J. Svobodová, A. Tinková, D. Hubáčková

Sportovní vybavení
3. patro, vychovatelna
vedoucí: M. Šidlejová

Akustické kytary
3. patro, vychovatelna
vedoucí: M. Šidlejová

RELAXAČNÍ AKTIVITY

Kulečník
11. patro

Klavír
9. patro

Stolní fotbal
6. patro

Stolní tenis
klubovna v přízemí

Boxovací pytel
5. patro

Posilovna
suterén

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

JEDNORÁZOVÉ

Jedná se například o návštěvy divadel (zajišťuje T. Dorazil), exkurze a poznávání města Brna (zajišťuje H. Halvová), výstavy (zajišťuje M. Vávrová) apod. Členové Asociace středoškolských klubů se mohou účastnit sportovních a kulturních akcí za zvýhodněné vstupné (zajištuje V. Filipová a G. Procházková).

DLOUHODOBÉ

Kondiční posilování (vedoucí: M. Pešková a M. Boubelík), Kondiční cvičení (vedoucí: M. Šidlejová), Keramika (vedoucí: G. Procházková a V. Filipová), Šperkařská dílna (vedoucí: G. Procházková), Textilní techniky, Výtvarná dílna (vedoucí: M. Vávrová), Game art, Finanční gramotnost (vedoucí: O. Klus), Šití (vedoucí: H. Pristašová), Šachy, Divadelní kroužek (vedoucí: T. Dorazil), Psychohry (vedoucí: M. Šidlejová).

STUDIJNÍ PODPORA

Český jazyk (vedoucí: M. Špinarová), Angličtina (vedoucí: D. Hubáčková), Matematika (vedoucí: T. Pásek).

Vychovatelé, vedoucí jednotlivých volnočasových aktivit vás budou o zahájení činnosti informovat.