Malý šachový slovníček

ČASOVKA
časová tíseň (čas určený ke hře brzy vyprší)

DESKA
šachovnice

DVOJÚDER
současný útok na dva cíle

ELO
měřená momentální výkonnost šachisty

HOSTUJÍCÍ HRÁČ
hráč vypůjčený z jiného klubu

KVALITA
materiální převaha (v přeneseném významu nejčastěji zisk věže soupeře za lehkou figuru)

FIGURA LEHKÁ
jezdec nebo střelec

FIGURA TĚŽKÁ
dáma a věž

PIK (též flok)
pěšec

PŮLKA
půl bodu za remízu

VAZBA
nemožnost odtahu jedné z figur (vazba se dělí na absolutní a relativní)

VAZBA ABSOLUTNÍ
druhou z figur je král, odtah by znamenal porušení pravidel

VAZBA RELATIVNÍ
druhou z figur je figura větší kvality než první, odtah znamená materiální ztrátu