Ubytování

Poskytujeme ubytování v třílůžkových dvojbuňkách se sociálním zařízením. K dispozici je i několik pokojů dvoulůžkových navíc vybavených ledničkou.

Domov mládeže je připraven ubytovat studenty s tělesným postižením. Volný pohyb umožňuje přístupová rampa, výtah pro vozíčkáře a bezbariérová jídelna. Vyhrazené pokoje mají bezbariérové koupelny a WC. Ubytovaní zde mohou pobývat i se svými asistenčními psy.

MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ

trojlůžkový pokoj: 1.320 Kč
dvoulůžkový pokoj (s ledničkou):* 1.590 Kč

* K dispozici je omezené množství, které je obsazováno podle pořadí došlých přihlášek.

INFORMACE

ubytování a volná místa: 732 598 866
platby za ubytování: 739 593 508

PLATBY

Součástí první platby za ubytování je i vratná záloha na vstupní kartu umožňující vstup do budovy ve výši 150 Kč. Při ukončení pobytu ubytovaný kartu vrátí a zálohu dostane zpět i s vyúčtováním. V případě ztráty této karty musí zakoupit novou.

Platby se uskutečňují trvalým příkazem s přiděleným variabilním symbolem. K zajištění ubytování v DM je nezbytně nutné uhradit předem zúčtovatelnou zálohu na měsíc září ve výši ceny typu ubytování (dvoulůžkový/třílůžkový pokoj) a zálohu na vstupní čipovou kartu. Další platby vždy do 15. dne předcházejícího měsíce.

PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH

Ubytovaný má práva a povinnosti stanoveny ve Vnitřním řádu DM, se kterým se při nástupu povinně seznámí. Součástí Vnitřního řádu domova mládeže jsou předpisy BOZP.

Je zakázáno používat vlastní rychlovarné konvice, vařiče, toustovače a podobné elektrické spotřebiče! Za neuschované mobily, šperky a jiné cennosti DM neručí. Peníze je možno uložit v trezoru ve sborovně.

TÝDENNÍ A DENNÍ PROVOZ

Týdenní provoz DM běžně začíná v neděli v 16:00 a končí v pátek v 15:00 hod. Příjezd v neděli je nejpozději do 20:00 hod. Lze požádat o výjimku.

Denní provoz má následující časový rámec:

snídaně                               6:00–7:30
večeře                                 17:15–18:45
večerka a noční klid        22:00