Stravování

DM pro ubytované zajišťuje snídaně, svačiny a večeře. Obědy zajišťují příslušné školy. Dodavatelem stravy je Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, p.o., Cihlářská 604/21, Brno-Veveří. Výběr večeře je možný ze tří jídel. Provozní řád jídelen DM najdete zde. Pravidelné stravování začíná s počátkem školního roku, druhým dnem od nástupu do DM.

MÍSTO A ČAS VÝDEJE POKRMŮ

Pokrmy se vydávají ve výdejnách stravy na třetím, sedmém a jedenáctém podlaží DM v následujícím časovém rozmezí:

Snídaně      6:00–7:30
Večeře        17:15–18:45

FINANČNÍ LIMIT NA NÁKUP POTRAVIN

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.
a její novely č. 107/2008 Sb.:

Snídaně, přesnídávka a svačina         37 Kč
Večeře
                                                         42 Kč

Ubytovaný má nárok na druhou večeři v hodnotě 24 Kč.
V případě vašeho zájmu se obraťte na vedoucí stravování.

PLATBY

Nákup je možný bezhotovostní platbou opatřenou přiděleným variabilním symbolem, který se během ubytovacího období nemění. Termín splatnosti je 15. dne předcházejícího měsíce. Je třeba si uvědomit, že převod financí mezi peněžními ústavy může trvat i čtyři dny. Je nutno sledovat výši konta na objednávkovém terminálu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Vedoucí stravování každému strávníkovi založí účet ve stravovacím systému ViS (více o systému zde). Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem, vždy do 8:00 hodin a to pomocí objednávkového terminálu (stravovacího čipu) v přízemí při vstupu do budovy DM. Další možností je využití internetového portálu.  Strávník si může přihlásit stravu až na týden dopředu. Večeři lze volit ze dvou jídel. Podmínkou pro přihlášení stravy je vložení platby na konto strávníka (doporučená výše platby na září je 1350 Kč).

STRAVOVACÍ ČIP
Po zaplacení zálohy 150 Kč si ubytovaný (při nástupu do DM) vyzvedne čip u vedoucí stravování. Při ukončení pobytu ubytovaný čip vrátí a zálohu dostane zpět i s vyúčtováním. Ubytovaný je povinen čip vrátit nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém ukončil ubytování.  V případě ztráty čipu je nutné složit zálohu za nový – pokud bude ztracený čip nalezen, vrácení původní zálohy již není možné.

INTERNET
Pomocí portálu www.strava.cz (uživatelské účty zakládá vedoucí stravování, které strávník poskytne potřebné informace). Po založení účtu je možný přístup i přes mobilní aplikaci Strava.cz (Android). Číslo objednávkového terminálu DM je 4078.

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

Věra Krejčí
krejci.dmklast@seznam.cz
777 039 292

Úřední hodiny
Po, Út, Čt, Pá 6:30–8:30
St 13:00–15:00