Stravování

DM pro ubytované zajišťuje snídaně s přesnídávkou a večeře. Obědy zajišťují příslušné školy. Dodavatelem stravy je Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, p.o., Cihlářská 604/21, Brno-Veveří. Výběr večeře je možný ze tří jídel. Provozní řád jídelen DM najdete zde. Pravidelné stravování začíná s počátkem školního roku, druhým dnem od nástupu do DM.

Podmínkou pro objednání stravy je vložení platby na stravovací účet žáka. Stravu nelze objednat, pokud na stravovacím účtu není dostatek finančních prostředků. Výši konta můžete sledovat na objednávkovém terminálu, ve vašem účtu na www.strava.cz ebo v mobilní aplikaci Strava.cz.

MÍSTO A ČAS VÝDEJE POKRMŮ

Pokrmy se vydávají ve výdejnách stravy na 3., 7. a 11. podlaží
v následujícím časovém rozmezí:

Snídaně      6:00–7:30
Večeře        17:15–18:45

FINANČNÍ LIMIT NA NÁKUP POTRAVIN

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.
a její novely č. 107/2008 Sb.:

Snídaně, přesnídávka a svačina         37 Kč
Večeře
                                                         42 Kč

Ubytovaný má nárok na druhou večeři v hodnotě 24 Kč.
V případě vašeho zájmu se obraťte na vedoucí stravování.

PLATBY

Nákup je možný bezhotovostní platbou opatřenou přiděleným variabilním symbolem, který se během ubytovacího období nemění. Doporučený termín splatnosti je 15. dne předcházejícího měsíce. Je třeba si uvědomit, že převod financí mezi peněžními ústavy může trvat i čtyři dny. Doporučená výše pravidelných měsíčních plateb je 1450 Kč.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Vedoucí stravování každému strávníkovi založí účet ve stravovacím systému ViS (více o systému zde). Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem, vždy do 8:00 hodin pomocí objednávkového terminálu (stravovacího čipu) ve vrátnici DM. Další možností je využití internetového portálu či mobilní aplikace, kde si strávník může přihlásit stravu až na týden dopředu.

STRAVOVACÍ ČIP
Slouží k objednávání stravy na terminálu ve vrátnici DM a výdeji objednaného jídla ve výdejně stravy. Po zaplacení zálohy 150 Kč si ubytovaný (při nástupu do DM) vyzvedne čip u vedoucí stravování. Při ukončení pobytu ubytovaný čip vrátí a zálohu dostane zpět i s vyúčtováním. Ubytovaný je povinen čip vrátit nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém ukončil ubytování.  V případě ztráty čipu je nutné složit zálohu za nový – pokud bude ztracený čip nalezen, vrácení původní zálohy již není možné.

INTERNET
Přihlašujte se na portálu www.strava.cz, popřípadě v mobilní aplikaci Strava.cz (Android) prostřednictvím e-mailu, který jste uvedli v přihlášce do DM. ČÍSLO JÍDELNY je 4078. Do pole UŽIVATEL uveďte vaše příjmení a jméno v následujícím formátu: novakjan (malá písmena, bez mezer a interpukce). HESLO je stejné jako jako UŽIVATEL (např. novakjan).

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

Věra Krejčí
krejci.dmklast@seznam.cz
777 039 292, 513 034 997

Úřední hodiny
Po, Út, Čt, Pá 6:30–8:30
St 13:00–15:00