Připojení k internetu

Domov mládeže umožňuje ubytovaným přístup k internetu ke studijním účelům a to několika způsoby:

1. místnost se stolními počítači a pevným připojením na 7. patře
2. studovny WiFi free s bezdrátovým připojením na 3. a 7. patře
3. bezdrátové připojení k síti WiFi (viz dále)

SÍŤ WIFI

Téměř v celé budově Domova mládeže je dosažitelné bezdrátové připojení k síti WiFi. Základní podmínkou připojení je platná ubytovací smlouva. Připojen může být každý, kdo je uveden v registru ubytovaných a to na základě podání žádosti správci připojení k síti WiFi (pokud je to technicky možné).

POSTUP PŘIPOJENÍ

Vytvořte mail, který následně pošlete správci připojení k síti WiFi:

1. Do předmětu mailu napište PŘÍJMENÍ JMÉNO.
2. Do těla mailu zkopírujte a vyplňte tuto žádost.*
3. Odešlete mail na adresu wifi.dmklast@seznam.cz.

* Povinná jsou všechna pole. Neúplná žádost nebude přijata.

Heslo k WiFi vám sdělí váš skupinový vychovatel/ka.

V případě dotazů kontaktujte správce připojení k síti WiFi (Tomáš Kadlec) e-mailem (wifi.dmklast@seznam.cz – do předmětu mailu napište PŘÍJMENÍ JMÉNO), na telefonním čísle 702 243 928, nebo osobně v kanceláři účtárny od 8:00 do 16:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ

  1. Připojením nové MAC adresy (spojené s vaším jménem) dojde na základě zavedeného pravidla „pouze jeden přístroj v síti“ k zablokování starších evidovaných adres.
  2. Kvalita připojení není rovnoměrná.
  3. Na připojení není nárok!

Získané informace (nutné pro správu připojení k WiFi) bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, jak nám ukládají právní předpisy a regulace (Směrnice DM 13 – Zpracování osobních údajů).