DEN ČESKÉ STÁTNOSTI (28.9.)

DM se uzavírá ve středu 27. 9. v 15 hodin a otevírá v neděli 1. 10. v 16 hodin. V pátek 29. 9. je DM z technických důvodů uzavřen.

Den české státnosti je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. Někdy se k tomuto datu také připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna většina Slavníkovců, což v důsledku vedlo k upevnění raného českého státu. (Zdroj: Wikipedie)

MOTOKÁRY BRNO–MODŘICE

Ve středu 4. 10. 2023 pořádá ASK ČR pro své členy akci motokáry Brno–Modřice. Sraz na vrátnici v 16:00 hodin, návrat do 19:00 hodin (studenti si neobjednají večeři na DM).

Doplatek bude v rozmezí  80–160 Kč, dle počtu účastníků (maximální počet účastníků je 20).

S sebou: sportovní oblečení, v případě deště něco na převlečení, kukla pod helmu, doporučuji i vlastní rukavice, jízdenka na MHD.

Zájemci se mohou hlásit u vychovatelky Gabriely Procházkové na 5. patře. Vepsat se lze také na seznam v přízemí na nástěnce ASK ČR (chodba u žákovských výtahů).

web Kart centrum Modřice

LETNÍ PRÁZDNINY

DM se uzavírá v pátek 30. 6. v 15 hodin a otevírá v neděli 3. 9. ve 13 hodin.

Přejeme vám příjemné prožití letních prázdnin.

KDYŽ BRNEM TÁHLI MAMUTI

20. 6. 2023 v 17 hodin vyrážíme do Pavilonu Anthropos na vernisáž výstavy Když Brnem táhli mamuti. Sraz na vrátnici, společný odchod v 16 hodin. Bližší informace na 12. patře – vychovatelka Marie Vávrová.

ZOO BRNO

Ve středu 14. 6. 2023 pořádá ASK ČR pro své členy akci v ZOO Brno. Sraz na vrátnici v 15:00 hodin, návrat do 19:30 hodin (studenti si neobjednají večeři na DM).

Doplatek činí 0 Kč.

S sebou: sportovní oblečení, láhev s pitím, jízdenka na MHD.

Zájemci se mohou hlásit u vychovatelky Gabriely Procházkové na 5. patře. Vepsat se lze také na seznam v přízemí na nástěnce ASK ČR (chodba u žákovských výtahů).

https://www.zoobrno.cz/

8. KVĚTNA – DEN VÍTĚZSTVÍ

DM se uzavírá v pátek 5. 5. 2023 v 15 hodin a otevírá v pondělí 8. 5. 2023 v 16 hodin.

V tento den si nejen v České republice připomínáme konec 2. světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, vstoupivší v platnost 8. května. V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích někdejšího Sovětského svazu. (Zdroj: mzv.cz)

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Ubytovací kapacita pro školní rok 2023/2024 je momentálně naplněna. Vaše přihlášky budeme nadále evidovat v pořadníku a změní-li se situace a místo se uvolní, budeme vás neprodleně informovat.

JUNGLE PARK

Ve středu  24. 05. 2023 pořádá ASK ČR pro své členy akci Jungle park. Sraz na vrátnici v 15:00 hodin, návrat do 19:30 hodin (studenti si zajistí vycházku a neobjednají si večeři na DM).

Doplatek činí 0 Kč.

S sebou: sportovní oblečení, láhev s pitím, jízdenka na MHD.

Zájemci se mohou hlásit u vychovatelky Gabriely Procházkové na 5. patře. Vepsat se lze také na seznam v přízemí na nástěnce ASK ČR (chodba u žákovských výtahů).

https://www.junglepark.cz/

ADVENTURE GOLF

Ve středu 17. 05. 2023 pořádá ASK ČR pro své členy akci Adventure golf – Bowling Brno. Sraz na vrátnici v 15:30 hodin, návrat do 19:30 hodin (studenti si zajistí vycházku a neobjednají si večeři na DM).

Doplatek činí 70 Kč.

S sebou: sportovní oblečení, láhev s pitím, jízdenka na MHD.

Zájemci se mohou hlásit u vychovatelky Gabriely Procházkové na 5. patře. Vepsat se lze také na seznam v přízemí na nástěnce ASK ČR (chodba u žákovských výtahů).

https://www.bowlingbrno.cz/cz/adventure-golf/