Přihláška / ukončení

Vážení rodiče, zákonní zástupci nezletilých žáků, žákyní, zletilí žáci, žákyně a studenti!

V souladu s vyhláškou 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních podle §4 ředitel DMaZŠSB, p.o. oznamuje, že dnešním dnem lze podávat přihlášky do Domova mládeže na školní rok 2024/2025.

V Brně, dne 1. 1. 2024
Mgr. Dalibor Fiala, ředitel DMaZŠSB, p.o.

JAK POSLAT PŘIHLÁŠKU?

Klikněte níže na odkaz PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ a vyplňte elektronický formulář. Ujistěte se, zda jsou všechny uvedené údaje správné. Poté formulář stáhněte do svého počítače, vytiskněte, podepište, oskenujte (případně v dobré kvalitě vyfotografujte) a odešlete na adresu dmklast4@seznam.cz (do předmětu e-mailu napište Přihláška Jméno Příjmení).

STORNO PŘIHLÁŠKY A POPLATKY

Pokud oznámíte zrušení nástupu do DM
1) do 7. srpna, vrátíme vám částku v plné výši;
2) od 8. do 20. srpna, účtujeme 10 % z částky jako poplatek za storno;
3) po 20. srpnu, účtujeme 30 % z částky jako poplatek za storno.