Přihláška / ukončení

Vážení rodiče, zákonní zástupci nezletilých žáků, žákyní, zletilí žáci, žákyně a studenti!

V souladu s vyhláškou 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních podle §4 ředitel DMaZŠSB, p.o. oznamuje, že dnešním dnem lze podávat přihlášky do Domova mládeže na školní rok 2023/2024.

V Brně, dne 1. 1. 2023
Mgr. Dalibor Fiala, ředitel DMaZŠSB, p.o.

STORNO PŘIHLÁŠKY A POPLATKY

Pokud oznámíte zrušení nástupu do DM
1) do 20. srpna, vrátíme vám zálohu v plné výši;
2) do 27. srpna účtujeme 10% zálohy jako poplatek za storno;
3) za storno po 27. srpnu účtujeme poplatek ve výši 30% zálohy.