DEN ČESKÉ STÁTNOSTI (28.9.)

DM se uzavírá ve středu 27. 9. v 15 hodin a otevírá v neděli 1. 10. v 16 hodin. V pátek 29. 9. je DM z technických důvodů uzavřen.

Den české státnosti je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. Někdy se k tomuto datu také připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna většina Slavníkovců, což v důsledku vedlo k upevnění raného českého státu. (Zdroj: Wikipedie)