KDYŽ BRNEM TÁHLI MAMUTI

20. 6. 2023 v 17 hodin vyrážíme do Pavilonu Anthropos na vernisáž výstavy Když Brnem táhli mamuti. Sraz na vrátnici, společný odchod v 16 hodin. Bližší informace na 12. patře – vychovatelka Marie Vávrová.