8. KVĚTNA – DEN VÍTĚZSTVÍ

DM se uzavírá v pátek 5. 5. 2023 v 15 hodin a otevírá v pondělí 8. 5. 2023 v 16 hodin.

V tento den si nejen v České republice připomínáme konec 2. světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, vstoupivší v platnost 8. května. V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích někdejšího Sovětského svazu. (Zdroj: mzv.cz)