ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K SÍTI WIFI

1. Žadatel/ka
Příjmení Jméno
 
2. MAC adresa přístroje
01:ab:23:cd:45:ef

3. Typ přístroje a jeho výrobce
mobilní telefon / notebook / tablet

4. Název sítě
DM / DM2

__________________________
Add 2.: Smažte ukázku formátování (dělícím znakem bude dvojtečka) a napište  MAC adresu přístroje, který chcete připojit do sítě. V mobilním telefonu ji nejčastěji najdete v nastavení / informace o telefonu / stav apod. – MAC adresa / adresa wifi. V notebooku lze adresu zjistit pomocí příkazového řádku: v nabídce Start napište do vyhledávacího pole cmd, čímž spustíte příkazový řádek (černé okno). Zadejte příkaz ipconfig (mezera) /all. MAC adresu naleznete v části Wireless LAN adapter Wi-Fi, v řádku Physical Address.

Add 3.: Napište typ zařízení, které chcete připojit a jeho výrobce – tzn. nehodící se smažte a připište výrobce. V případě notebooku budete vyzváni k prokázání stavu přístroje záručním listem, nebo elektrorevizí. Tato informace slouží ke kontrole přístroje v síti. V případě neshody údajů se správcem připojení (SW) nebude žádost přijata. 

Add 4.: Napište síť, na kterou chcete připojit – tzn. nehodící se smažte. Vyberte nejlépe tu, která vykazuje dobrý signál na vašem pokoji. Lze se přihlásit pouze na jednu ze sítí WiFi.