Volnočasové aktivity

Všichni v DM mají možnost využít plnohodnotně volný čas v zájmových kroužcích a tvůrčích dílnách, ve špičkově zařízené posilovně, v keramické dílně s hrnčířskými kruhy a pecí. K dispozici jsou studovny, místnosti vybavené pro poslech hudby, sedm klavírů a další hudební nástroje, klubovny a moderní zařízení pro sledování televize či DVD, bezdrátová síť pro připojení k internetu, počítačová učebna s PC s pevným připojením k internetu, jakož i vybavené kuchyňky. Žákovská knihovna je průběžně doplňována novinkami a obsahuje již přes 4000 titulů klasické, moderní a odborné literatury.

Ve výtvarných kroužcích, nebo v kroužku keramiky strávíte volný čas příjemně i užitečně, stejně jako např, v šachovém kroužku. Náš oddíl hraje městský přebor a pravidelně se umísťuje na zajímavých příčkách.V kroužcích němčiny, angličtiny a francouzštiny a při samostudiu italštiny a španělštiny pomocí audiovizuální techniky máte možnost zdokonalit se v cizím jazyce. Dále nabízíme pohybové aktivity pod vedením kvalifikovaných lektorů jako je např. aerobic, kalanetika, k dispozici máme dvě posilovny.

Kulturní život obohacuje „Klub K4″ nabídkou přednášek, besed, koncertů, divadelních vystoupení a poslechových cyklů hudby. Úspěšně se rozvíjejí činnost domácího divadelního souboru.