Volnočasové aktivity

Všichni ubytovaní mají možnost plnohodnotně trávit svůj volný čas ve volnočasových aktivitách organizovaných vychovateli nebo samostatně v tzv. relaxačních aktivitách. Zároveň si mohou zapůjčit např. sportovní vybavení nebo knihy v knihovně (viz níže seznam Půjčovny). Nabídku volnočasových aktivit tvoří různé sportovní a kulturní akce jednorázového nebo dlouhodobého charakteru. Ti, kteří potřebují studijní podporu, si mohou nastavit individuální plán doučování. Kulturní život obohacuje „Klub K4″ příležitostnými přednáškami, besedami i komorními koncerty a samozřejmě i divadelními představeními našeho divadelního kroužku.


RELAXAČNÍ AKTIVITY

Kulečník (11. patro), stolní fotbal (3. a 6. patro), boxovací pytel (5. patro), stolní tenis (klubovna v přízemí), klavír (9. patro).


PŮJČOVNY

► Knihovna
     přízemí, vedoucí: D. Pásková, D. Hubáčková
► Sportovní vybavení I.
     vychovatelna na 5. patře, vedoucí: T. Brückner
► Sportovní vybavení II.
     vychovatelna na 10. patře, vedoucí: L. Komínková
Koloběžky a stolní tenis
     sborovna, půjčuje služba ve sborovně
Stolní hry
     vychovatelna na 10. patře, vedoucí: L. Komínková
► Akustické kytary
     vychovatelna na 3. patře, vedoucí: M. Šidlejová


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

► JEDNORÁZOVÉ: jedná se například o návštěvy divadel, exkurze a poznávání města Brna (zajišťuje M. Špinarová) apod. Členové Asociace středoškolských klubů se mohou účastnit akcí jako plavání, motokáry, lezecká stěna, bowling, jump park, laser game, paint ball apod. (zajištuje T. Brückner).

► DLOUHODOBÉFotbal (vedoucí: T. Brückner), Posilovna (vedoucí: M. Pešková), Kondiční běh pro začátečníky, Kondiční cvičení, Aerobic, Keramika (vedoucí: M. Veselá), Mozaika (vedoucí: V. Zajíčková), Textilní techniky, Výtvarná dílna (vedoucí: M. Vávrová), Šití (vedoucí: H. Pristašová), Šachy, Divadelní kroužek (vedoucí: T. Dorazil), Psychohry (vedoucí: M. Šidlejová).

► STUDIJNÍ PODPORA: Český jazyk (vedoucí: M. Špinarová, Z. Holubová), Angličtina (vedoucí: D. Hubáčková), Matematika (vedoucí: T. Pásek).


Vychovatelé, vedoucí jednotlivých volnočasových aktivit vás budou o zahájení činnosti informovat.