Volnočasové aktivity

Pestrá nabídka volnočasových aktivit zahrnuje kroužky organizované vychovateli (divadelní kroužek, kondiční cvičení, aerobic, keramika) a jednorázové aktivity (lezecká stěna, paint ball, laser game). Žákům a studentům vytváříme odpovídající podmínky k samostatným relaxačním aktivitám. Využít lze půjčovnu sportovního vybavení a knihovnu. Ti, kteří potřebují studijní podporu, si mohou nastavit individuální plán doučování. Kulturní život obohacuje „Klub K4” příležitostnými přednáškami, besedami i komorními koncerty a samozřejmě i představeními našeho divadelního kroužku. V domově působí také šachový klub úspěšně hrající městský přebor.


RELAXAČNÍ AKTIVITY

Kulečník (11. patro), stolní fotbal (3. a 6. patro), boxovací pytel (5. patro), stolní tenis (klubovna v přízemí), klavír (9. patro).


PŮJČOVNY

► Knihovna
     přízemí, vedoucí: D. Pásková, D. Hubáčková
► Sportovní vybavení
     vychovatelna na 5. patře, vedoucí: T. Brückner
Koloběžky a stolní tenis
     sborovna, půjčuje služba ve sborovně
Stolní hry
     vychovatelna na 10. patře, vedoucí: L. Komínková
► Akustické kytary
     vychovatelna na 3. patře, vedoucí: M. Šidlejová


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

► JEDNORÁZOVÉ: jedná se například o návštěvy divadel, exkurze a poznávání města Brna (zajišťuje M. Špinarová) apod. Členové Asociace středoškolských klubů se mohou účastnit akcí jako plavání, motokáry, lezecká stěna, bowling, jump park, laser game, paint ball apod. (zajištuje T. Brückner).

► DLOUHODOBÉFotbal (vedoucí: T. Brückner), Posilovna (vedoucí: M. Pešková), Kondiční běh pro začátečníky, Kondiční cvičení, Aerobic, Keramika (vedoucí: M. Veselá), Mozaika (vedoucí: V. Zajíčková), Textilní techniky, Výtvarná dílna (vedoucí: M. Vávrová), Šití (vedoucí: H. Pristašová), Šachy, Divadelní kroužek (vedoucí: T. Dorazil), Psychohry (vedoucí: M. Šidlejová).

► STUDIJNÍ PODPORA: Český jazyk (vedoucí: M. Špinarová, Z. Holubová), Angličtina (vedoucí: D. Hubáčková), Matematika (vedoucí: T. Pásek).


Vychovatelé, vedoucí jednotlivých volnočasových aktivit vás budou o zahájení činnosti informovat.