Provozní úsek

ředitel
739 593 509, 545 233 789


zástupkyně ředitele
732 598 866


ekonomka-rozpočtářka
kucharikova.dmklast4@seznam.cz
604 188 930, 545 233 202


účtárna
739 593 508


vedoucí stravování
777 039 292, 513 034 997


manažer kvality
kadlec.dmklast@seznam.cz
702 243 928