Ubytování

Poskytujeme ubytování v třílůžkových dvojbuňkách se sociálním zařízením. K dispozici je i několik pokojů dvoulůžkových navíc vybavených ledničkou.

Domov mládeže je připraven ubytovat studenty s tělesným postižením. Volný pohyb umožňuje přístupová rampa, výtah pro vozíčkáře a bezbariérová jídelna. Vyhrazené pokoje mají bezbariérové koupelny a WC. Ubytovaní zde mohou pobývat i se svými asistenčními psy.


Měsíční poplatek za ubytování ve školním roce 2020/21:

trojlůžkový pokoj                                                   1110 Kč
dvoulůžkový pokoj vybavený ledničkou          1290 Kč*

* K dispozici je pouze omezené množství, které je obsazováno podle pořadí došlých přihlášek.

POZOR! Navýšení ceny dvoulůžkových pokojů od září 2021 na 1590 Kč!


Informace o volných místech a ubytování na tel.: 732 598 866.
Informace o platbách za ubytování na tel.: 739 593 508. 


PLATBY

Součástí první platby za ubytování je i vratná záloha na vstupní kartu umožňující vstup do budovy ve výši 150 Kč. Při ukončení pobytu ubytovaný kartu vrátí a zálohu dostane zpět i s vyúčtováním. V případě ztráty této karty musí zakoupit novou.

Platby se uskutečňují trvalým příkazem s přiděleným variabilním symbolem. K zajištění ubytování v DM je nezbytně nutné uhradit předem zúčtovatelnou zálohu na měsíc září ve výši ceny typu ubytování (dvoulůžkový/třílůžkový pokoj) a zálohu na vstupní čipovou kartu. Další platby vždy do 15. dne v měsíci.


PRÁVA A POVINNOSTI 
UBYTOVANÝCH

Ubytovaný má práva a povinnosti stanoveny ve Vnitřním řádu DM, se kterým se při nástupu povinně seznámí. Součástí Vnitřního řádu domova mládeže jsou předpisy BOZP.

Je zakázáno používat vlastní rychlovarné konvice, vařiče, toustovače a podobné elektrické spotřebiče! Za neuschované mobily, šperky a jiné cennosti DM neručí. Peníze je možno uložit v trezoru ve sborovně.


TÝDENNÍ A DENNÍ PROVOZ

Týdenní provoz DM běžně začíná v neděli v 16:00 a končí v pátek v 15.00 hod. Příjezd v neděli je nejpozději do 20:00 hod. Lze požádat o výjimku.

Denní provoz má následující časový rámec:

snídaně                               6:00–7:30
večeře                                 17:15–18:45
večerka a noční klid        22:00

DM se každý den zavírá v 19:00 hodin.