Prohlášení o přístupnosti

Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, p.o. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto webovou stránku.

Stav souladu
Tato webová stránka je plně v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4.9.2019.
Prohlášení bylo revidováno dne – .

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu a veškeré informace poskytne manažer kvality Domova mládeže
Tomáš Kadlec: kadlec.dmklast@seznam.cz, mobil 702243928 nebo na adrese Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, p.o., Klášterského 4, 617 00, Brno.

Postupy pro prosazování práva
Zřizovatelem organizace, na kterého se můžete obrátit je Odbor školství Jihomoravského kraje, Cejl 73, 601 82 Brno, podatelna@kr-jihomoravsky.cz