Připojení k WiFi

Základní podmínkou k připojení do sítě WiFi je platná ubytovací smlouva. Připojen může být každý, kdo je uveden v registru ubytovaných domova mládeže.

POSTUP PŘIPOJENÍ

Vytvořte mail, který následně pošlete správci připojení k síti WiFi:
1. Do předmětu mailu napište PŘÍJMENÍ JMÉNO.
2. Do těla mailu zkopírujte a vyplňte žádost, kterou naleznete zde.*
3. Odešlete mail na adresu wifi.dmklast@seznam.cz.

* Povinná jsou všechna pole. Neúplná žádost nebude přijata.

Heslo k WiFi vám sdělí váš skupinový vychovatel/ka.

V případě dotazů kontaktujte správce připojení k síti WiFi (Tomáš Kadlec) e-mailem (wifi.dmklast@seznam.cz – do předmětu mailu napište DOTAZ PŘÍJMENÍ JMÉNO), na telefonním čísle 702 243 928, nebo osobně v kanceláři účtárny DM od 8:00 do 16:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Připojením nové MAC adresy (spojené s vaším jménem) dojde na základě zavedeného pravidla “pouze jeden přístroj v síti” k zablokování starších evidovaných adres.

Získané informace (nutné pro správu připojení k WiFi) bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, jak nám ukládají právní předpisy a regulace (Směrnice DM 13 – Zpracování osobních údajů).