O žáky se stará plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který je pro školní rok 2018/2019 rozdělen do následujících výchovných skupin:

Vedoucí vychovatelka Bc. Věra Zajíčková  zajickova.dmklast@seznam.cz

1.sk. Mgr. Michal Boubelík             boubelik.dmklast@seznam.cz

2.sk. Mgr. Michaela Šidlejová        sidlejova.dmklast@seznam.cz

3.sk.  Monika Špinarová                  spinarova.dmklast@seznam.cz

4.sk. Tomáš Dorazil                         dorazil.dmklast@seznam.cz

5.sk. Mgr. Tomáš Brückner            bruckner.dmklast@seznam.cz

6.sk. Mgr. Tomáš Pásek                 pasek.dmklast@seznam.cz

7.sk. Markéta Pešková                    peskova.dmklast@seznam.cz

8.sk. Bc.Pavla Motlíčková              motlickova.dmklast@seznam.cz

9.sk. Drahomíra Hubáčková           hubackova.dmklast@seznam.cz

10.sk. Dana Pásková                         paskova.dmklast@seznam.cz

11.sk. Lenka Komínková                  kominkova.dmklast@seznam.cz

12.sk. PhDr. Zuzana Holubová        holubova.dmklast@seznam.cz
Mgr. Hana Vosouchová                    vosouchova.dmklast@seznam.cz

13.sk. Hana Pristašová                    pristasovah.dmklast@seznam.cz

14.sk. MgA. Marie Vávrová             vavrova.dmklast@seznam.cz