Naše organizace je prvním samostatným domovem mládeže v České republice, jejíž řízení je v souladu s mezinárodní normou pro řízení jakosti ISO 9001:2015. Získáním certifikátu jsme potvrdili, že náš domov mládeže poskytuje kvalitní služby v oblastech výchovná péče, volnočasové aktivity, ubytování a stravování. Kvalitu těchto služeb je díky zavedenému systému řízení kvality možno snadno sledovat, hodnotit a zlepšovat. To byl také důvod, proč jsme se vydali touto, ve školství netradiční cestou.

Našim klientům jsme tím chtěli sdělit, že si vážíme jejich zájmu a důvěry a snažíme se být pro ně stále lepšími partnery. Jak pro žáky tak jejich rodiče.