AKTUALITY

PRŮZKUM – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V DM se snažíme o to, aby volnočasové aktivity vycházely i z potřeb ubytovaných žáků, které tímto prosíme, aby se zapojili do průzkumu →


D9/11

 17. LISTOPAD – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

V úterý 16. 11. 2021 ubytovaní opustí DM do 15:00 hodin (jako v pátek). Příjezd do DM bude ve středu 17. 11. 2021 od 16:00 hodin (jako v neděli).


.20/10

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Nabízíme volná místa k ubytování na třílůžkových pokojích: 5 lůžek pro chlapce a 1 pro dívku. V případě zájmu volejte vedoucí vychovatelce Bc. Věře Zajíčkové na telefonní číslo 732 598 866.


D8/10

MIKROGALERIE KLÁŠTERSKÉHO

V přízemí napravo od vrátnice vznikl nový malý výstavní prostor – Mikrogalerie Klášterského. Je primárně určen pro ubytované kreativce. Podmínkou je pouze charakter tvorby – plochá závěsná díla. Pokud budete mít zájem zde vystavovat, neváhejte kontaktovat Tomáše Kadlece (přízemí, účtárna) a domluvte si termín své výstavy! Dále viz záložku → Mikrogalerie.


D1/10

ZMĚNA V SYSTÉMU PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Strava se nově přihlašuje a odhlašuje dva dny předem, vždy do 8:00 hodin. Příklad přihlašování: Na středu se musím přihlásit v pondělí do 8:00 hodin, na úterý to už nebude možné – na úterý se přihlašuji nejpozději v pátek.


D14/9

TEXTILNÍ A VÝTVARNÁ DÍLNA

Je otevřená od 13. 9. 2021 (pondělí a čtvrtek 18:00–20:30) v případě potřeby, kdykoliv po domluvě s vychovatelkou MgA. Marií Vávrovou (12. patro). V dílně si můžete půjčit malířské stojany, prkna A1, A2 a šicí stroje.